Đoàn ĐBQH chụp ảnh lưu niệm tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII